Služby

Ponúkame Vám služby v oblasti "ELEKTROINŠTALÁCIE":

- projektovanie elektrických zariadení

- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

- montáž, oprava a údržba bleskozvodov

- odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov

- termovízne diagnostické meranie elektrických zariadení s protokolom a termogramom

- elektromontážne práce a dodávky:
    silnoprúdové rozvody
    slaboprúdové rozvody (telefónne, televízne, domofóny, a pod.)
    počítačové siete
    EPS
    EZS
    bleskozvody (pasívne aj aktívne)
    rozvádzače
    káblové trasy - priemyselné budovy (zámočníctvo)

- inžinierska činnosť vo výstavbe

Tradičná kvalita a skúsenosti s výstavbou a rekonštrukciou pamiatkovo-chránených objektov, priemyselných objektov, prestavbami a modernizáciou objektov bytových a občianskych stavieb, komplexnosť služieb a prijateľné ceny - sú argumentami, prečo sa obrátiť práve na nás.

© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.