železničná nemocnica s poliklinikou košice

Rok zhotovenia: 
2010
O stavbe: 
kompletná elektroinštalácia nového pracoviska CT
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.