Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

Rok zhotovenia: 
2008
O stavbe: 
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie operačných sál ORL.
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.