Východoslovenský onkologický ústav a.s.

Rok zhotovenia: 
2007/2008
O stavbe: 
rekonštrukcia operačného traktu a lôžkových oddelení - kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v subdodávke pre fy Betpres s.r.o.
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.