Východoslovenský onkologický ústav a.s.

Rok zhotovenia: 
2006/2007
O stavbe: 
kompletná montáž a dodávka elektroinštalácie a bleskozvodu pri nadstavbe administratívnej časti XV.pavilónu pre fy Betpres s.r.o. Vranov n/T
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.