Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa n/Bodvou

Rok zhotovenia: 
2008
O stavbe: 
rekonštrukcia osvetlenia areálu cementárne v severnej časti.
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.