US Steel Košice - Pozinkovňa č.3

Rok zhotovenia: 
2006
O stavbe: 
dodávka a montáž elektroinštalácie pre vykurovanie haly "SAHARA" - subdodávka pre fy SIEMENS s.r.o.
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.