US-Steel Košice , Oceliareň 1

Rok zhotovenia: 
2004/2005
O stavbe: 
subdodávka el.inštalačných prác na odprašovaní pre fy VA TECH ELIN SR s.r.o.
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.