US Steel Košice - Dielňa nákladnej dopravy

Rok zhotovenia: 
2006
O stavbe: 
rekonštrukcia osvetlenia v subdodávke pre fy Koksmont a.s. Košice
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.