Tepláreň Košice, a. s.

Rok zhotovenia: 
2015
O stavbe: 
Hygienycká výmena vzduchu a požiar.odvetrania kotolne a strojovne

Kompletná montáž a dodávka elektroinštalácie v spolupráci s firmou ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.

Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.