SWEP Slovakia s.r.o. Kechnec

Rok zhotovenia: 
2007
O stavbe: 
rekonštrukcia el.rozvodne po havárii pre fy Moeller Electric s.r.o.
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.