SWEP Slovakia s.r.o. Kechnec

Rok zhotovenia: 
2006/2007
O stavbe: 
kompletná dodávka elektroinštalácie pre chladenie technologických zariadení prevádzky pre fy ABC Klima s.r.o.
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.