swep slovakia s.r.o., industrial park kechnec (od roku 2006)

Rok zhotovenia: 
2016
O stavbe: 
Celoročný servis elektroinštalácie

Napájanie nových technologických zariadení, montáž nových kábelových trás, úpravy v jestvujúcich el.rozvádzačoch, dodávka a montáž nových el.rozvádzačov, revízie elektrických zariadení, spotrebičov, náradia, termovízne merania, atď...

© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.