Športové gymnázium s internátom na Bardejovskej ul. v Košiciach

Rok zhotovenia: 
2012
O stavbe: 
Kompletné revízie elektrických zariadení a bleskozvodu
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.