Rekonštrukcia administratívnej budovy na Južnej triede 8 v Košiciach (bývalý Daňový úrad)

Rok zhotovenia: 
2014-2015
O stavbe: 
Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie s dodávkou materiálu v spolupráci s firmou KONEX elektro, spol. s r.o.
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.