Probugas a.s. Haniska

Rok zhotovenia: 
2005
O stavbe: 
rekonštrukcia + výstavba vonkajšieho osvetlenia
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.