Nemocnica Poprad - výmena RTG prístroja

Rok zhotovenia: 
2008
O stavbe: 
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie pri výmene RTG prístroja MD Eleva v subdodávke pre fy Betpres, s.r.o. , Vranov n/T.
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.