Nemocnica Košice - Šaca a.s., 1.súkromná nemocnica

Rok zhotovenia: 
2006
O stavbe: 
Budova FRO Šaca - rekonštrukcia elektroinštalácie (hlavné rozvody, rozvádzače, uzemnenie, atď.)
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.