Nadstavba a prístavba bytového domu - Košice, Jesenná 20

Rok zhotovenia: 
2010
O stavbe: 
kompletná elektroinštalácia novopostavených bytov vrátane nových rozvodov slaboprúdu (TV rozvody, tlf.rozvody, počít.rozvody) a nového riešenia domáceho dorozumievacieho zariadenia aj do pôvodných bytov
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.