MGG, spol. s r.o.

Rok zhotovenia: 
2011
O stavbe: 
Výmena elektromerov a vypracovanie revízií el.zariadení s vypracovaním správ v objekte Vsl.tlačiarní Košice
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.