kompostáreň bioodpadov mesta košice

Rok zhotovenia: 
2009/2010
O stavbe: 
kompletná elektroinštalácia pri novostavbe výrobne kompostu v Bernátovciach
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.