Inžinierske stavby, a.s. Košice

Rok zhotovenia: 
2013
O stavbe: 
Kompletná elektroinštalácia na stavbe "Modernizácia taviarne v zlievárni II" fy EUROCAST Košice, s.r.o. v areáli U.S.Steel Košice
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.