Detský domov Košická Nová Ves

Rok zhotovenia: 
2007
O stavbe: 
rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v satelitnom dome DD - Nižná Myšľa č.26; montáž a dodávka bleskozvodu v satelitnom dome - Ždaňa
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.