Cementáreň Turňa nad Bodvou

Rok zhotovenia: 
2014
O stavbe: 
Dodávka a montáž elektrických zariadení, projektu a softvéru pri presune a dodávke nových dopravníkov
Má galériu?: 
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.