BSH Michalovce

Rok zhotovenia: 
2007
O stavbe: 
kompletná rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnej hale - subdodávka pre fy SIEMENS s.r.o.
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.