Referencie

Prehľad niektorých našich referencií

2016
Stavebné úpravy JIS v budove nemocničného zariadenia na Rastislavovej 43
nie
2016
Celoročné profylaktické práce, montáže, dodávky pre zariadenia fy Siemens v areáli U.S.Steel Košice
nie
2016
celoročné opravy, rekonštrukcie, montáže nových zariadení, revízie elektroinštalácií v jednotlivých dialyzačných strediskách vo východoslovenskej oblasti
nie
2016
Celoročný servis elektroinštalácie
2015-2016
Montáž osvetlenia na projekt PK4
nie
2015-2016
Napr.: Košťova 2, 4, 6, 8 - Čárskeho 12, 14, 16, 18 - Orgovánova 14 - Obrancov mieru 5, 7, 9, 11 - Čingovská 5, 6 - Čingovská 2 - Dénešova 85, 87 a ďalšie.
nie
2015
Kompletná montáž a dodávka elektroinštalácie na zákazke: "Oprava osvetlenia šatní 400, 500, 250, 250 a 800"
nie
2015
Hygienycká výmena vzduchu a požiar.odvetrania kotolne a strojovne
nie
2014-2015
Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie s dodávkou materiálu v spolupráci s firmou KONEX elektro, spol. s r.o.
nie
2014
Dodávka a montáž elektrických zariadení, projektu a softvéru pri presune a dodávke nových dopravníkov
nie
2014
Oprava elektroinštalácie v AB Exp SVa II
nie
2013
Montáž kompletnej elektroinštalácie v obchodnom centre
2013
Kompletná elektroinštalácia na stavbe "Modernizácia taviarne v zlievárni II" fy EUROCAST Košice, s.r.o. v areáli U.S.Steel Košice
nie
2012
Kompletné revízie elektrických zariadení a bleskozvodu
nie
2012
Celoročné úpravy (opravy, montáže, dodávky) elektroinštalácie v objekte tlačiarní
nie
2011-2012
Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v rušňovom depe Košice - Rotunda
nie
2011
Kompletná elektroinštalácia pri stavebných úpravách CT na Masarykovej 9, Košice
nie
2011
Montáž a dodávka novej elektroinštalácie na 4.NP v administratívnej budove
nie
2011
Výmena elektromerov a vypracovanie revízií el.zariadení s vypracovaním správ v objekte Vsl.tlačiarní Košice
nie
2011
Likvidácia kabeláže a oprava kábelovej trasy na VP2
nie
2011
Pravidelné revízie el.spotrebičov, náradia, merania antistatických podláh, úradné skúšky, vypracovanie projektov a pod. ...
nie
2011
Oprava el.inštalácie pre prísun náhradného koksu RM VP2 a oprava el.inštalácie prívodu a zásuvkových obvodov na Skrubri VP2
nie
2011
Kompletná elektroinštalácia pri stavebných úpravách hyperbarickej komory
nie
2010
kompletná elektroinštalácia viacúčelového objektu
nie
2010
kompletná elektroinštalácia novopostavených bytov vrátane nových rozvodov slaboprúdu (TV rozvody, tlf.rozvody, počít.rozvody) a nového riešenia domáceho dorozumievacieho zariadenia aj do pôvodných bytov
2010
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vo výrobnej hale
nie
2010
kompletná elektroinštalácia nového pracoviska CT
2010
oprava (rekonštrukcia) osvetlenia v hale lodi C-D na prevádzke Rúrovňa
nie
2009/2010
kompletná elektroinštalácia pri novostavbe výrobne kompostu v Bernátovciach
2009/2010
oprava bleskozvodov v halách a prevádzkach spoločnosti v Košiciach, Poprade a Štrbe
nie
2009
kompletná elektroinštalácia novostavby
nie
2009
kompletná elektroinštalácia
2009
kompletná oprava elektroinštalácie v satelite DD - Sv.Ladislava č.160, Košická Nová Ves.
nie
2008
výroba a montáž rozvádzača vonkajšieho osvetlenia prevádzky v U.S.Steel Košice.
2008
rekonštrukcia osvetlenia areálu cementárne v severnej časti.
nie
2008
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie operačných sál ORL.
2008
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie pri výmene RTG prístroja MD Eleva v subdodávke pre fy Betpres, s.r.o. , Vranov n/T.
2008
kompletná elektroinštalácia pri výstavbe nového prevádzkového centra
2007/2009
celoročný servis elektroinštalácie, napr. osvetlenie pásov lisovacích liniek, revízie pecí a lisovacích liniek s následnými opravami, revízie el.spotrebičov a pod.
nie
2007/2008
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v subdodávke pre fy OP STAV s.r.o. Košice
2007/2008
rekonštrukcia operačného traktu a lôžkových oddelení - kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v subdodávke pre fy Betpres s.r.o.
2007
kompletná rekonštrukcia osvetlenia haly
nie
2007
rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v satelitnom dome DD - Nižná Myšľa č.26; montáž a dodávka bleskozvodu v satelitnom dome - Ždaňa
nie
2007
kompletná rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnej hale - subdodávka pre fy SIEMENS s.r.o.
2007
rekonštrukcia el.rozvodne po havárii pre fy Moeller Electric s.r.o.
2006/2007
kompletná montáž a dodávka elektroinštalácie a bleskozvodu pri nadstavbe administratívnej časti XV.pavilónu pre fy Betpres s.r.o. Vranov n/T
2006/2007
kompletná dodávka elektroinštalácie pre chladenie technologických zariadení prevádzky pre fy ABC Klima s.r.o.
2006
montáž a dodávka elektroinštalácie MaR pre fy ABC Klima s.r.o.
nie
2006
dodávka a montáž elektroinštalácie pre vykurovanie haly "SAHARA" - subdodávka pre fy SIEMENS s.r.o.
nie
2006
montáž a dodávka elektroinštalácie pre klimatizáciu priestorov prevádzkovej budovy pre fy ABC Klima s.r.o.
nie
2006
rekonštrukcia osvetlenia v subdodávke pre fy Koksmont a.s. Košice
nie
2006
Budova FRO Šaca - rekonštrukcia elektroinštalácie (hlavné rozvody, rozvádzače, uzemnenie, atď.)
2006
kompletná dodávka elektromontáže pre vetranie haly - subdodávka pre fy SIEMENS s.r.o. (nástupca VA TECH ELIN SR s.r.o.)
nie
2006
montáž a dodávka elektroinštalácie pri rekonštrukcii vzduchotechniky pre fy ABC Klima s.r.o.
nie
2006
kompletná oprava bleskozvodov pre fy Eurocast Košice s.r.o.
nie
2005/2006
subdodávka elektromontážnych prác pre fy HS HSV s.r.o. Košice
nie
2005/2006
Stavebné úpravy vstupu s prístavbou - kompletná dodávka elektroinštalácie a bleskozvodu
2005
(priebežne) celoročný servis technických zariadení (elektro)
nie
2005
rekonštrukcia verejného osvetlenia
nie
2005
rekonštrukcia + výstavba vonkajšieho osvetlenia
nie
2005
rekonštrukcia elektroinštalácie
nie
2005
rekonštrukcia soc.zariadení
nie
2004/2005
subdodávka el.inštalačných prác na odprašovaní pre fy VA TECH ELIN SR s.r.o.
nie
2004/2005
rekonštrukcia elektroinštalácie
2004
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie administratívnej budovy
nie
2004
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
nie
2004
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
2003
kompl.rekonštrukcia elektroinštalácie
nie
2003
rekonštrukcia hlavnej elektrorozvodne
nie
2003
rekonštrukcia elektroinštalácie odd. RTG
nie
2003
rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia + stavebné úpravy soc.zariadení
nie
2002/2003
osvetlenie haly
nie
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.