Elektroinštalácie pre stavby občianskej, priemyselnej, výrobnej a inžinierskej výstavby

Na našej stránke by sme Vám chceli stručne predstaviť našu spoločnosť, jej zameranie, prehľad niektorých zrealizovaných zákaziek a samozrejme kontakt na nás.

Vzhľadom na to, že pri svojej činnosti uprednostňujeme profesionalitu a kvalitu, veríme, že Vás naše služby zaujmú, a že sa na nás s dôverou obrátite.

Naša firma bola založená v roku 1992. Od tejto doby sa firma vyprofilovala hlavne na činnosť zameranú na komplexnú dodávku elektroinštalácie pre stavby občianskej, priemyselnej, výrobnej a inžinierskej výstavby, vrátane tvorby projektov, kompletnej dodávky a realizácie s následným vypracovaním odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení.

Celoročný servis elektroinštalácie
2016
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie operačných sál ORL.
2008
kompletná elektroinštalácia pri výstavbe nového prevádzkového centra
2008
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v subdodávke pre fy OP STAV s.r.o. Košice
2007/2008
© 2010-2016 O.S.A.F. spol. s r.o.